POZNAJ NASZ ZBÓR

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą ludzi, którzy prowadzą zwyczajne codzienne życie, wykonujemy różne czynności codzienne oraz różne zawody, ale łączy nas wiara w żywego i prawdziwego Boga. Jesteśmy wspólnotą chrześcijan z Kostrzyna nad Odrą i okolic, którzy budują swoją wiarę na podstawie nieomylnego Słowa Bożego. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Boga i Ducha Świętego. Nasze chrześcijańskie życie opieramy na osobistej relacji i osobistych przeżyciach z naszym przyjacielem oraz zbawicielem – Jezusem Chrystusem – to dzięki jego obecności w naszym życiu dokonujemy głębokiej wewnętrznej przemiany naszych serc oraz rozwiązuje On nasze problemy. Wierzymy, że zostaliśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Pana Jezusa dzięki przelaniu jego świętej krwi na krzyżu, ale także pokładamy nadzieję i oczekujemy na Jego powtórne przyjście po ludzi zbawionych i wiernych.

Zasady wiary

Bóg Ojciec – Jedyny Wszechmogący Bóg, Stworzyciel całego wszechświata.

Jezus Chrystus – Syn Boży, który przyszedł w ciele na świat rodząc się z dziewicy Marii, aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Chrzest Duchem Świętym – Dar Boży obiecany przez Jezusa Chrystusa. Wierzymy w prowadzenie Ducha Świętego i Jego dary (charyzmaty).

Zbawienie – Z łaski przez wiarę jako dar Bożej miłości. Wiara w Jezusa Chrystusa jest całkowitym zaufaniem Bogu i potwierdzona zostaje dobrymi uczynkami wypływającymi z tej wiary. Taka wiara jest czynna w miłości.

Nowonarodzenie – Wewnętrzna przemiana jednorazowo dokonująca się w człowieku pod wpływem Ducha Świętego, niezbędna do uzyskania zbawienia, początek nowego, uświęconego życia.

Chrzest Wodny – Konieczność świadomego przyjęcia chrztu wodnego w dojrzałym wieku przez zanurzenie w celu dostąpienia zbawienia,

Wieczerza Pańska – Pod postacią chleba i wina wraz z umywaniem nóg.

Kościół – Wspólnota ludzi wierzących. Ciało Jezusa Chrystusa, którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

Życie wieczne – Powszechne zmartwychwstanie wszystkich ludzi i sąd Boży oraz życie wieczne zbawionych i wieczne potępienie niezbawionych.

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ewangelia św. Jana 3:1

Najnowsze wpisy

Lorem ipsum

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio […]

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu